""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

媒体查询

                                                   

                             Press office plaque                媒体查询

 

媒体查询应直接向位于bbin游戏总部公司通讯办公室的garda新闻办公室查询。  

电话:01 6662032/34/35电子邮件: pressoffice@garda.ie

晚上11点之后,媒体查询应直接到指挥控制中心,哈考特广场:01 6663109

希望通过电子邮件收到新闻稿的记者应与新闻办公室联系,以作出必要的安排。