""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

ceisteanna coitianta

  cégogcabhróidhséleisnabbin游戏metéid是mófaisnéiseagusféidirathabhairtdóibh,nígáduitd'ainm athabhairtmághlaonntúchunteagmhasathuairisciú。 chun labhairtfaoirúnleisnabbin游戏,cuir glaocharíírúndaanghardasíochánaar1800 666 111。

  ón14deireadhfómhair2015ar aghaidh,beidh angardaSóochánafoeiréirfhorálachaanachtaumhaoráilfaisnéise2014maidir le taifid a bhaineann leisnaríimsíriracháinseoa leanas:

  •acmhainnídonna

  •airgeadas

  •soláthar

  faoin achtumhaoráilfaisnéise2014,tugtarroinntdíolúintídonghardasíochánachunachinntiúgurféidirleoafheidhmeannalárnachachomhlíonadhaguschun achinntiúnachgcuirtearslándáilstáitimbaol。

   

  táanbbin游戏-bbin大全imbunullmhúlehaghaidh chur chun feidhme an achtaumhaoráilfaisnéiseaguseiseofartuilleadhcumarsáidesnamíonnaatáromominnchuntúachur ar an eolas maidir leis an dur chun cinn agusnafreagrachtaí。

  A.J.诺兰

  coimisinéircúnta

   

  tá13977comhalta saghardasíochána。 miondealaítearedeéirgrádiaad,mar seo a leanas:    

  coimisinéir

  1

  监听中心,choimisinéir

  1

  coimisinéircúnta

  9

  ARD-cheannfort

  45

  ceannfort

  158

  cigire

  342

  sáirsint

  1986

  bbin游戏

  11435

  iomlán

  13977

   cúltacaithe@ 28.2.2019

       521

  iomlán

  14498

  sibhialtaigh @ 28.0.2019

  2591

  iomlán

  17089

  tánafigiúiríseobailíamhail,28/02/19。

  是féidir一个t-eolas agus riachtanais ar fad maidir le hairm tineasasypórtáil,fhaáilrashuíomhgréasáinnaroinnedlíaguscirt agus comhionannais, www.justice.ie

  更多信息,请访问我们的信息,请访问我们的信息。这是一个很好的选择。我希望他们能够在这里找到自己喜欢的事情。(15)这是一个非常重要的事情。 déanannispaihotline.ie a chomh-mhaoiniúagusareáchtáil。 bunaíodhélaistigh德chreat tionscailféinrialála擦伤CHUID去phríomh-mholtaíghasra oibre一个rialtais maidir文件USAID neamhdhleathach的AGU USAID dhochrach一个idirlín(1998年),春seirbhísanaithnid一个库尔AR失败D'úsáideoirí一个idirlín一个thagann AR阿卜哈尔neamhdhleathach AR的idirlíontríthimpiste,goháiritheábharabhaineannlemí-úsáidghnéasachleanaí。

   

  tánósananameachtacurtha i bhfeidhm ag aonadumimscúúúpéidifileachdechuidanbhiúrónáisiútummscrúdúcoiriúilaéascaíonnleriscrúdúcoiriúilalhéanamharábharabhaineannlemí-úsáidghnéasachleanaílaistighdldínsenahéireannagusgohidirnáisiúnta。 táhotline.iearnóscagiredonghardasíochána,ag curtuarascálachacáilithearfáil(mar aonlefaisnéistheiniúilardcháilíochta)chunannóssimeachta“fógraagusbaint anuas”a thionscain maidir leisanábharneamhdhleathach/díobhálachabhaint anuasdenidirlíonag ispábharthaagusféadfaidh和ispfianaisefóiréinseachachaomhnúlenaimscrúdúagóilíní。 gobunúsach,cabhraíonnhotline.ieleis annbbin游戏-bbin大全aleas is fearr isféidirabhaint asacmhainnítríligeanndóibhdíriúarthuairiscícáitieamháinmaidirlehábhararlíneabhaineannlemí-úsáidghnéasachleanaíaimscrúdú。

  seachas hotline.ie,nílanndobheolíneilesibhialtachnópóilíníabhfuilsémaraidhm shonrachaicituhaiisciúadéanamharábharneamhdhleathachamhrasta aranidirlíoninéirinn。

  déanannangardaSíochánaapobalaghríosúchunábharneamhdhleathachamhrasta a dtagtar orthu aranidirlíonauuairisciúdoo www.hotline.ie

  ionasgurféidirleisan tionscal agus a luchtumfhorfheidhmiúanddlíabheith ar eolas faoiagusgníomhúgotapa。


  grafaicfaisnéisemaidirle hotline.ie

  ba cheart duit glaoch a chur ar999nó112iigcáséigeandála。是éigeandáilíteagmhasar bithaéilíonnfreagairtláithreachónabbin游戏。 seoroinntsamplaíd'éigeandálaí:

  •beatha i mbaol

  •riosca去dtarlóidhgortútromchúiseach

  •coiragtarlúnóartítarlú

  •ciontóirfósaganáthairnódíreachimithe

   

  我爱你的老人家伙,他们是一名学生,他是一名学生。 stáisiúnbbin游戏áitiúil。是féidirtepodtarshonraídostáisiúnbbin游戏áitiúilraeolairenastáisiúndárchid。是féidirleduine ar bith abhfuilfaisnéisacumaidir le coir glaoch a churarlínerúndaanghardasíochánaar1800 666 111。

  bacheartsonraíteagmháladostáisiúnbbin游戏áitiúil在aice中的bheithláimhesabhaile agus i d'ionad oibre,agusarluasdiailiúradoileileafónbaileagus ardofhónpóca。

  cadatharlaíonn努尔是一个chuirim glaoch ar112nó999?

  cuimhnighagustúagglaoch ar 112(nó999)'fan socair,coinnigh d'aird arangcúramagusfan aranlíne'。

  nuair aghlaonntúl112nó999,abair gosoiléirantseirbhíséigeandálaatáuait。 féadfaidh去mbeidhortsonraíamhaild'Ainm,在一个thabhairt,一个非常有用的地方。

  我在这里找到了自己的家乡,这是一个非常棒的家庭,一个家庭式的家庭式居家。是féidirtepodtarshonraídostáisiúnbbin游戏áitiúilraeolairenastáisiúndárchid。

  是féidirleduine ar bith abhfuilfaisnéisacumaidir le coir glaoch a churarlínerúndaanghardasíochánaar1800 666 111。

  bacheartsonraíteagmháladostáisiúnbbin游戏áitiúil在aice中的bheithláimhesabhaile agus i d'ionad oibre,agusarluasdiailiúradoileileafónbaileagus ardofhónpóca。 

  是féidirleatfáilamachfaoishábháilteachtarínear www.makeitsecure.ie。是suíomhgréasáinuile-oileáinéSEO ATAdíritheARshábháilteachtidirlín的AGU TASéurraithe AG的roinncumarsáide,fuinnimh的AGUacmhainnínádúrtha,roinn airgeadais thuaisceartÉireann(下议院)的AGU roinntpríomhchuideachtaí沼泽earraí海伦正áirítear微软,英国电信,Eircom公司的AGU沃达丰。

  是féidirpornagrafaíochtleanaínógríosúchunfuath(amhailfuathchaintciníoch)amhrastaarííathuairisciútríleasa bhaint as bhfoirm tuairiscithe ataarfáilar www.hotline.ie。 leis antseirbhísseo,cuirtearáisanaithnidarfáilonphobalchunutairiiúdidháanamharábhararaidirlíononmheastar a bheith neamhdhleathach,arbhealachslándáilagusúnda。 táanbheolíneáreáchtáilagcumannoláthróiríseirbhísíidirlínnahéireann(ispai)óbhímínasamhna 1999 ann,agusisóchlárdechuid anchoimisiúineorpaigh,anfer internet plus,fhaightearcuiddámaoiniú。是ro an roinndííaguscirt agus comhionannais,trídan oifigumshábháilteachtidirlínagusi gcomhar leis annbbin游戏-bbin大全,dhéanannmaoirsiúaranmbolíneagusisballídeinhope,comhlachasidirnáisiúntaumoololínidrín。

  chunfaisnéisapháilmaidirlehimeachtaíathionscain(例如ordúsábháilteachta),déanteagmháillehoifigdochúirtdüicheáitiúil。 mátácónaíortimbaileáthacliath,déanteagmháillehoifig cheantarbhaileáthacliathuldhítashghighigh,teach dolphin,sráidessexthoir,baileáthacliath2.tátengutarshonraímaidirleisnahoifigísinar ar www.courts.ie,nó是féidirglaocha chur ar antseirbhíschúirteannaar+00353 1 888 6000.是féidirglaocha chur ardostáisiúnbbin游戏áitiúilfreesinchun cabhair afháilileithanábhairseo。

  chuncoirnóduinear iarraidhathuairisciú,ba cheart glaoch a chur ar do stáisiúnbbin游戏áitiúil

  • 教堂教育学院教育学院教育学院教育学院 le daoine ar iarraidh
  • 我gcáséigeandála,cuir glaoch ar 999。

  • chun teagmhas athuairisciúfaoirúnleisnabbin游戏,cuir glaocharíírúndaanghardasíochánaar1800 666 111。

  mássithleatandalánadhéanamhfaoichomhalta denghardasíochána,bacheartteagmháilhahéanamhlele coimisiúnombudsman和ghardasíochána 不,做 stáisiúnbbin游戏áitiúil.

  tslí是一个很恐怖的人,他是一个男人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人。

  是féidirainm,uimhirchláraitheagusstáisiúnagharda alorgónngardaféintráthtarlaithe。 mátáséthartagusníoréirighleatsonoraíaghardaafháil,féidirglaocha chur arsostáisiúnáitiúilchuncabhair afháilmaidirlehé/íaaithint。

  nílríomhphostarfáilingachstáisiúndechuid anghardassíochánafaoiáthair。

  másmaithleattornán一个dhéanamhláithreachfaoithorann,是féidirglaocha chur ardostáisiúnbbin游戏áitiúil。 bacheartconnandánfaoithorann seasmhachadhéanamharan roinn comhshaoil,oidhreachta agusrialtaisáitiúil。 gréasáinnaroinne comhshaoil,tátengutareolasúsáideachindáilletruailliúóthoranncomharsanachta / teaghlaigh,aláraimlochhacha,truailliúóthoranntráchtálaagusógálaagusnarilacháinumthorann comhshaoil 2006。

  是féidirtaifeadseirbhísefháilórannógmúúememagus chartlann anghardasíochána,teileafón+353 1 6669998nótrídraíomhphostag museum@garda.ie。 tágoleortaifidseirbhísearfáilnann freisinindáilleconstáblachtríogaapéireannaguspóilíníchathairáthacliath。

  táan-éileamharshocrúcháinopreleis annbbin游戏-bbin大全,ganachlíonteorantaáiteannaafáil。 nuair是féidirlinn,áfach,déanaimidgachiarracht freastal ar iarrataisarshocrúcháinore。 chunfiosrúadhéanamhfaoishocrúcháinfháil,déanteagmháilledocheannfortáitiúil。贝恩莱阿斯 eolairenastáisiúin chun ainm docheannfoirtáitiúilanobidiú。

  不管怎样,还有很多。 

  sadoiciméadseo,táachoimrearnoredaíseoa leanas:

  •cumhachtaícoinneála

  •tréimhsínachn-áirítearagusantréimhseconeneálaáríomh

  •cumhachtaígabhála

  •cumhachtaíasghabhála

  •保释金和保险公司

  n.b:

  déantarachoimriúaranaretaíochtarfadaliostaítearsíosagusííbheartaíteargon-úsáidfíant-ábharsinarchúisarbith eile acharchúiseannaarthagartha。 bacheartéachaintarna hach​​tannaiadféinagusarleasúaisghairmagusionadúarbith a ghabhann leo,chunfaisnéismionsonraithefháil。 féadfaidhacmhainnídlíamhailwww.irishstatutebook.ie abheithúsáideach。

  cumhachtaícoinneála

   

  alt 4 - 一艘游艇umcheartascoiriúil1984

  24 uair a chloig - uastréimhseconeneála

  •6 huaire a chloig - deonaithe ag a gcomhalta i gceannas

  •6 huaire a chloig - sínteaggceannfort

  •12 huaire an chloig - sínteagan ard-cheannfort

   

  NB。 tabhair do d'aire gur cumhachtcoinneálaatáatalt 4 den acht umcheartascoiriúil1984seachascumhachtgabhála。 faightearcumhachtaígabhálaibpíosaíelileustaíochta,mar a leagtaramachníosfaidear aghaidhsadoiciméadseo。

  féachaguisín1chun teacht arnacúiseanna是féidiraclog a stopadh lelinntréimhseomponeneála

   

  alt 30,1939年在aghaidh的一艘游艇

  72 uair a chloig - 一个uastréimhseconeneála

  •24岁以上的人 - 一个人和一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人

  •24岁以上的学生 - 一个学生和一个学生

  •24岁以上的人们 - iarratasóncencenfortar和gcúirtdúiche

  gnáchgombaineannsiadsiúdlecionta armtinenóciontamaidirlepléascáin。 úsáidteardeghnáthiadlehaghaidhfiosrúcháinmaidirledúnmharú,agus lehaghaidhimscrúduithear chionta sceimhlitheoireachta / suaiteacha。

  féachaguisín1chun teacht arnacúiseanna是féidiraclog a stopadh lelinntréimhseomponeneála

   

  alt 2 - 一艘游艇umcheartascoiriúil(gáinneáilradhrugaí)1996

  7lá/ 168 uair a chloig - 一个uastréimhseconeneála

  •6 huaire a chloig - deonaithe ag a gcomhalta i gceannas

  •18岁的人们,这是一个充满希望的人

  •24岁以上的学生 - 一个学生和一个学生

  •72 uair a chloig - iarratasóngceannfortarangcúirtdúiche

  •48 uair a chloig - iarratasóngceannfortarangcúirtdúiche

  gnáchgombaineannsiadsiúdlecionta faoin achtummí-úsáiddrugaí,alt15nó15a,seilbhlenadomíolnólenasholáthar。 táciontaeile ar an sceidealindáilleis是一个gcoinneáilseo。

  féachaguisín1chun teacht arnacúiseanna是féidiraclog a stopadh lelinntréimhseomponeneála

   

   

  alt 42,tiest umcheartascoiriúil1999

  24 uair chloig - 一个uastréimhseconeneála

  •6 huaire a chloig - deonaithe ag a gcomhalta i gceannas

  •6 huaire a chloig - sínteaggceannfort

  •12 huaire an chloig - sínteagan ard-cheannfort

  alt 50 - 一艘游艇umcheartascoiriúil2007

   

  7lá/ 168 uair a chloig - 一个uastréimhseconeneála

  •6 huaire a chloig - deonaithe ag a gcomhalta i gceannas

  •18岁的人们,这是一个充满希望的人

  •24岁以上的学生 - 一个学生和一个学生

  •72 uair a chloig - iarratasóngceannfortarangcúirtdúiche

  •48 uair a chloig - iarratasóngceannfortarangcúirtdúiche

   

   

  tánacionta seo a leanassanáireamh:

  •dúnmharúlenambaineannúsáidairmtinenópleascáin

  •dúnmharúlenambaineann alt 3 den acht umcheartascoiriúil1994[dúnmharúbreithebáis]

  •cion faoi alt 15 d'acht na narm teine,1925年(arnaionadúlehalt 42 den acht umcheartascoiriúil2006)[seilbh ar airmthinenóararmlónlehintinn duine a churigcontúirtbháisnodíobháilmóódahéanamhdomhaoin]

  •cion faoi alt 15 den acht um chionta neamh-mharfacha in aghaidh an duine,1997 [príosúnúnehdhdhleathach] ina n-úsáidteararmtine

  •coireanna comhcheilge a bhaineann leis an gcoireacht eagraithe(alt 71)coireacht eagraithe(alt 72)agus ciontaadhéanamhtharceannagiraíochtachiriúla(alt 73)mar a leagtar amach san acht umcheartascoiriúil1994 2006。

  féachaguisín1chun teacht arnacúiseanna是féidiraclog a stopadh lelinntréimhseomponeneála

   

  tréimhsínachn-áirítearagusantréimhseconeneálaáríomh

  aguisín1 - 一个堵塞一个停止le linncoinneála

  féadfaraclog a stopadh le linnnadtréimhsí甚顶th thuasluaite faoi alt 4 agus alt 42snacásanansoa leanas:

  máúdaraíonnancomhalta igceannasfionraíancheistithe lehaghaidhtréimhseshonraitheidirmeánoícheagus8am chun a ligeanduineatááchoinneáil,scítha ligean,níchuirfearantréimhsesinsanáireamhagusantréimhseconeneálaáríomh。

   

  máchoinnítearandduine faoi alt 4 den acht umcheartascoiriúil1984nímórgodtoileoidh andinesatáfaoichoinneáilleisangceistiúfhionrú。

  mátácúramliachtadedhíthaanaaataáchoinneáilagusmáthógtaramachasstáisiúnnanbbin游戏é,níchuirfearsanáireamhagusantréimhseconeneálaáríomhantréimhsesinabhíaduineatááchoinneáilwithláthair。

  我GCAS去dtógtarduine ATAáchoinneáil春呐cúirte我ndáil乐iarratas一个bhaineann乐dleathacht一个choinneála,倪chuirfear SANáireamh阿古斯的tréimhsecoinneálaáríomh的tréimhse罪过BHI的duine ATAáchoinneáil为láthair。

   

  cumhachtaígabhála

  到达thanganncumhachtgabhála

  lemórántendtanna,cruthaítearkhahachtgabhálamaidirle cionta sonracha -lena n-áirítear(tabhair do d'aire nachliostauileghabhálachéseoar chor ar bith):

  •a tacht um和dlíchoiriúil,1997,alt 4       

  •alt 30,1939年在aghaidh的a tacht um chionta

  •一艘游艇ummí-úsáiddrugaí1977,alt 25

  •一艘游艇umcheartascoiriúil(ordpoiblí),1994,alt 24

  •acht na narm tine agus na narm ionsaitheach,1990,alt 14

  •a tachtumdāáistecoiriúil,1991,alt 12

  nóta:iséalt4 den acht um andlícoiriúil1997chumhachtgabhála是móaúsáidtear。 cumhdaítearancion ar bith abhaineannpionóisaríotáil5bliananóníosfaide。

  sainmhínítearcioninghabhálainalt 2(1)den acht mar seo a leanas:

  “cion ar ina leith afhéadtarduinelánaoiselán-inniúlachtanárciontaíodhroimhesin aphionósú,faoiréimnódebhuaaonachtacháin,tríphríosúnachtrafeadhtéarmacúigiriananótríphionósiséndnásinsin agus le haon iarracht ciondensórtsina dhéanamh”

  •alt 42,1999年的tacht umcheartascoiriúil

  leis a alt seo,tugtar de chumhacht do bhreitheamhdenchúirtdúichechahaltadenghardasíochánaaúdarúchunpríosúnach*aghabháilaguséathógáilgostáisiúnanbbin游戏-bbin大全,áitabhféadfaíéachoinneáil,nuair a bheidh an breitheamhsinsásta,tar éisfaisnéafháilfaoimhionnóchomhaltadenghardasíochánanachíslecéimnáceannfort,gobhfuilcúiseanranéasúnachaanlenachreidiúintgobhfuil cioneiledéantaai​​geseachas an cion mar gheall air a cuireadhibpríosúné。

   

   

  *(ciallaíonn“príosúnach”duinesatáibríosún,scórpianbhreithepríosúnachta,arcimiúagfanacht lenathriailnólenatriail,arathchurnórashííile。)

   

  cumhachtaíasghabhála

  alt 10,a tacht umcheartascoiriúil1984

  tugtarcumhachtthaghabhálaarúdarásóbhreitheamhdenchúirtdüicheardeimhin leis,taréisfaisnéisfháilfaoimhionnóchomhaltadenghardasíochánanachíslecéimnáceannfort,gobhfuilfaisnéisbhreisefaighte ag annbbin游戏-bbin大全,óscaoileadhsaor an duine,indáil le drochamhras a bheith ar an duine sin go raibhsépáirteachsachion ar ina leith alorgaítearéaghabháil。 déileálfarleduine a ghabhtarfaoinúdarássinde bhun alt 4。

   

   

  féadfaidhfreisingongabhfaíduineas cion ar bithchuncríochaéachúiseamhas gcionsinláithreach。

  保释金和保险公司

  rialacháinmaidirleis a mbail a chuirtear ar dhaoinefaoichoimeád

  是éardatásranialacháinmaidirleis an mbail a chuirtear ar dhaoinefaoichoiáánánarilacháinchumhdaíonnteidlíochtaídlíthiúilpríosúnach。

  díorthaíteareadóórialachán8,rialacháinfánachtumcheartascoiriúil,1984(a bhail a chuirfear ar dhaoinefaoichiimeárdíaáisiúinaghardasíochána)1987 agus 2006。

  tugtarcóipdenarilacháinsin do gachduineatáfaoichiimeádardhul isteachistáisiúnanghardasíochánaiannuair a chuirtearasonraíateteachar a taifeadcoinneála(c84),tugtar an fhoirm c72(s)donphríosúnach。

  leagtar amach annnoredaíseoa leanas:

  •comhairledlí

  •cóirleighis

  •glaonnateileafóinaguscuairteanna pearsanta

  •cuardaigh

  •solátharbéiltí

  •grianghraif,méarloirgagussamplaíeilecoirpathógáil

  是féidir。是féidirleduine ar bith(sealbhóirídeimhnithearm tinesanáireamh)iarratasadhéanamhardheimhniúnuarm thine(ar fhoirm fca1)faoinadttaíochtnuaatháinigibhfeidhm ar anlúnasa2009。

   chun teacht ar ccanna breise maidirleceadúnúarmtine,cliceáilaa gclib“ceadúnúarmtine”ardtaobhclé。

  mátátútaréisdophas a chailleadh,nómágoideadhé,bacheartésinathuairisciúláithreachd'oifignabpasnódonambasáidnconsalacht de chuidnahéireann是cóngaraíleat。 chun pas nuaafháil,nímórduitfoirm iarratais a phasachomhlánú[aps1mátácónaíortástátseo,aps2mátácónaíortináitéiginile]。 ba cheart go mbeadh comhalta denghardasíochánamarfhinnéairsinmátácónaíortástát,nóduinedenafinnéithecampáilitheatáliostaithear an bhfoirmaps2mátácónaíortináitéiginile。 mátátuilleadheolais uait,téighchuiguíomh gréasáinnaroinnegnóthaíhistratracha。

   

  táséinmholtafótachóipdedo phas a bheith agatagustúagtaisteal。 chabhródhsésungomórleatpaséigeandáilfaháiligcásgogcaillfínógongoidfídophas。

  ba cheart duit a cheist a thabhairt le fios dodostáisiúnbbin游戏áitiúil。

  táfaisnéisarfáilmaidirleríomhphoistmhaslachagan iarraidh ag www.hotline.ie。 leis antseirbhísseo,cuirtearáisanaithnidarfáilonphobalchunutairiiúdidháanamharábhararaidirlíononmheastar a bheith neamhdhleathach,arbhealachslándáilagusúnda。 táanbheolíneáreáchtáilagcumannoláthróiríseirbhísíidirlínnahéireann(ispai)óbhímínasamhna 1999 ann,agusisóchlárdechuid anchoimisiúineorpaigh,anfer internet plus,fhaightearcuiddámaoiniú。是ro an roinndííaguscirt agus comhionannais,trídan oifigumshábháilteachtidirlínagusi gcomhar leis annbbin游戏-bbin大全,dhéanannmaoirsiúaranmbolíneagusisballídeinhope,comhlachasidirnáisiúntaumoololínidrín。

  是féidirábhararlíne一个mheastar neamhdhleathach athuairisciútrídoffhoirm iarratais ar www.hotline.ie úsáid。 leis antseirbhísseo,cuirtearáisanaithnidarfáilonphobalchunutairiiúdidháanamharábhararaidirlíononmheastar a bheith neamhdhleathach,arbhealachslándáilagusúnda。 táanbheolíneáreáchtáilagcumannoláthróiríseirbhísíidirlínnahéireann(ispai)óbhímínasamhna 1999 ann,agusisóchlárdechuid anchoimisiúineorpaigh,anfer internet plus,fhaightearcuiddámaoiniú。是ro an roinndííaguscirt agus comhionannais,trídan oifigumshábháilteachtidirlínagusi gcomhar leis annbbin游戏-bbin大全,dhéanannmaoirsiúaranmbolíneagusisballídeinhope,comhlachasidirnáisiúntaumoololínidrín。