""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

cúrsaítráchta

这是一个gcéaddulíos,mághortaítearduineeilenómátáamhrasann gondearnadhdíobháildodhuine,déanciningobhfreastalófarorthuagusmásgá,glaoigh arnaseirbhísíéigeandálaar999/112。

tácineálachaéagsúlad'imbhuailtíarthráchtarbhóithreann,idirdamáisteábharthaagusimbhuailtímarfacha。 nífhéadfadhgon-éileodhgacheachtrabhóthairglaochchur arnabbin游戏。是léirlehaghaidhverytraítromchúiseachanótulttraina bhfuil drochamhras ort go bhfuilcionéanta,ba cheartgonglaofaíarnabbin游戏ar999/112。

mábhíonnpáirtagatinimbhualadhtráchtabáthair, ímórditit d'fheithicil a stopadh agus fanacht aranláthairarfeadhtréimhseéasúnta。 mátáduinear bithgortaitheómábhíonncumaair gobhfuilgálecúnamh, ímór 做thiománaínafeithiclecúnamhanchurarfáil。 mátáfeithiclíagbacadhanbhóthairnóagcurúsáideoiríeeilebóithreigcontúirt, bachóir 一个bealach amharcáilagus ba cheart fheithicil a bhaint chomh luath agus是féidir。

máireranngarda ort, ímórditit d'ainm agus do sheoladh a thabhairt,seoladhinagcoimeádtaroffheithicil,ainm agusseoladhúinéirnafeithicle,uimhirchláraitheafeithicle agusfianaiseárachais,arnósainmdochuideachtaárachaisnódioscanódeimhniúmótarárachais。 mura bhfuil garda ar bith aganláthair, ímórditit fhaisnéisseoa thabhairt d'aon duine a bhfuil baint acu leis antimpistenó,máirertarort,lefinnéneamhspleách。

mátátúféinóduineeile gortaithe agus nach bhfuil aon gharda aganláthair, ímór 一个提升者,一个人,一个人,一个人。 muragcomhlíonanntúleisna ceanglais thuasluaite,aguséarintinn agat dliteanassibhialtanódliteanaischoiriúilhesheachaint,igcásananaina bhfuil:

 • séraeolas agatgurgortaíodhduineagusgodteastaíonnireleighis ort,nó
 • séraeolas agatgurmaraíodhduineéigin,nómátátúmeargántaidtaobhnafíricesin,d'fhéadfaígogciontófartúagusgobhfaighidhtúfíneáiluasle€20,000nótéarmapríosúinuasle 10 mbliana。

murandéanannantionóiscamáistíacharmhaoinamháin,agustágardasa gharchomharsanacht, ímórditit éathuairisciúdonghardasíochána。 mura bhfuil gardaarfáil, ímórditit fhaisnéisseoasholáthardonúinéirnódonduineatáinagceannas na maoine。 másrudé,archúisarbith,nach bhfuilgardaáátt-úinéirarfáiláithreach, ímórditit fhaisnéisábharthagoléirathabhairtistáisiúngardachomh luath agusisféidir。

院长:

 • 粉丝社交。
 • 作为一个inneallagusdéan和coscánláimhetheannadh。
 • úsáidfriantánréamhrabhaidhfithchaiteachmátáséarfáil,achamháinalmhótarbhealach。
 • las na soilse guaise agus nasoilsepáirceála。
 • déancinntego bhfuiltúsábháilteagusadéananntúiarachtcuidiúledaoine eile。
 • déancinntego bhfuil daoineeilesábháilte。
 • coinnighdaoineatágortaithetetríbhlaincéid,rugaínócótaíchurorthu。
 • eagraigh nadaoineatáalanláthairchunrabhadh a thabhairtdotreáchtatáagteachtóndáthoumurandearnadhéseocheanaféin。 bícúramachsaníí能来自mbíonnyoinea thugann cabhairinfheictheríbhandaímuinchillefrithchaiteach achaitheamhnótóirsígealaa bheith acu。
 • cuir glaoch chun cabhairafháil。 déanteagmháilleisnaseirbhísíéigeandálaar999nó112。

NA:

 • coinnigh guaimortféin。 déansaccúnúaran staid sulanglacfaidhtúgníomh。
 • náfanaranláthairmábhíonnsáchaoineann chun cabhair a thabhairtaguséachoinneáilfaoismacht。
 • nágortaightúféin - páirceáild'fithithililgosábháilte作为mbealach。
 • nábogduineatágortaithemura bhfuil riosca anndedomóiteáinnádámbarudgobhféadfadhanfheithicil a bheith iompaithe bunoscionn。
 • nádéanarrachtcarr achrochadhódhuineatágortaithegan cabhairafháil。
 • nábainclogaid as gluaisrothaithe。在imbhuailtígluaisrothar,agusd'fhéadfadhaoniarrachtódhaoinenachbhfuiltaithíacuan clogad a bhaint as,a dine gortaithefhágáilganúnnangéagónmuineálthíos。
 • nálindo dhuine ar bith tobac a chaitheamh aganláthair,nógardi。
 • nátabhairrud ar bith do dhuine gortaithe lehithenólehólaraláthair。

 
le haghaidhtuilleadhfaisnéise,féachar'rilachaanbhóthair'anúdaráisumhábháilteachtarbhóithre anseo.

cliceáil anseo chunbreathnúarárleathanachstaitisticítráchtaannashonraíteargorialtalefaisnéisbhreisemaidirlegníomhaíochtforfheidhmiúcháinarfud na tire。

is comhalta denghardaéimscrúdaitheoirimbhuailtefóiréinseachabhfuilpouriúintfaighteaige chunimbhualadhtráchtabóthairaathchruthúgofóiréinseach。 tásiadbunaithe ar fud natíreagusglaoitear orthuagláithreachad'imbhuailtímarfacha,nóimbhuailtíinadtarlaíonndíobhálachatromchúiseachad'fhéadfadhanbheithmarchúislebás。 cabhraíonnsiadleis anbhfoireannimscrúdaithechuncúisaimbhuailteaobidiú。 tásiadi mbunoibreó2006(seiceáilarís)agus是immrúdúimbhuailte的acmhainn luachmhar iad。

chun liosta de na criosanna forfheidhmithe luais agus breis eolais afháil,cliceáilanseo** link

oibríonnnabbin游戏leraoncomhpháirtithelenan-áirítear和túdarásumshábháilteachtarbhóithre,túdarássláinteagusábháilteachta,comhairlíseppe,údaráisáitiúlaaguspáirtitheleasmharaeile maidirlesábháilteachtarbhóithre

táanfhaisnéisgoléiratheastaíonnuäitpaiontíphionóislefáilar www.penaltypoints.ie ** link

是éardatáidtiomáintfaoithionchardrugaíaindleathachanátiomáintfaoithionchardrugaíaindleathachaagus /nómí-úsáiddrugaíaroideas。 níhamháingogcuireanntiomáintfaoithioncharmedruíítiománaíimbaol achcuirtearpaisinéiríagusdaoineeileatáaranmbötharimbaol。是féidirleméidbeagdedhrugaíáirithedifarmórdahéanamharscileanna luaileantiománaí,chomh maithlenachothromaíochtaguscomhordútiománaithe,grinneas,aird,amfrisghnímh,agusbreithiúnasarnabóithre。 féacharan mbileog eolais seo um cheisteanna coitianta maidir le conasaobríonnréamhthástáildrugaí。

féacharárrannógceisteannacoitiantaarfógraímuirearseasta anseo(link)maidir leisanbhfaisnéisgoléiraastaíonnuait。

leisandlí,éilíteardearbhútngbailíógachgluaisteánpríobháideachatáobionn4 bliana d'aois。 logáilisteachar ncts.ie le haghaidhgachfaisnéisemaidirleisangcórastngagus chundoástáil在aáirithearline。

是féidirleatiarratasadhéanamhradocheadúnastiománanaáisiúntaanseo**链接

féacharwww.drivingforwork.ie le haghaidh eolais,comhairle agusleideanapaliciciúlamaidirle do chuid fostaithe a chosaint agus iad ag taisteal。 **链接

táneartcomhairle maidirlesábháilteachtarbhóithreagusleideannadothiománaithe,coisithe,rothaithe agus daoine eileaúsáideannanbótharibhfeachtas gheimhridh anghardasíochána。 faigh tuilleadh eolaisanseo.

 

beidhpleanannabainistíochtatráchtalefáilar leathanach baile garda.ie nuairafhorbraítearnadigcomhréirlemór-imeachtaí

séanadh:

tanasonraíthíosceartag am a fhoilsithe,agus cuirteararfáiladmarmariramháin。 lorg comhairledhlíódoldlíodóirnuair是gá。