""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

póilíneachtpobail

Careers

cadípóilíneachtpobail?

是stílphóilíneachtaípóilíneachtphobailatábunaithearchomhpháirtíocht,atáréamhghníomhachaguspobaldírithe。 tásídírithearchoireacht a chosc,arréiteachfadhbannaagusarfhorfheidhmiúandlí,d'fhonnmuinínthógáilaguscáilíochtbheathaan phobail ar fadafheabhsú。

glacannbbin游戏pobailpáirtigcomhpháirtíochtpobailathógáil,chun feabhas a chur ar sheachadadhsheirbhísghardaSíochánaimeasc an phobail。是comhpháirtíochtí一个rannpháirtíocht罪一个éilíonnAR的nbbin游戏-bbin大全的AGU ARghrúpaípobail,oibriú乐chéile,春feabhas一个库尔AR 'chaighdeánmaireachtála' mhuintir NA gceantar犯罪的AGU一个fhreastalaíonnAR一个gcuid riachtanas的AGUtosaíochtaí。 ba cheartgombreathnófaíarchomhpháirtíochtaíbunaitheagleibhéaláitiúilmariarrachtchomhoibríochchunéiteachfadhbannaaéascú。 níféidirleisnabbin游戏nafadhbannagoléirathagann chun cinn agus ambíonnairdul i ngleic leoaréiteachinaon aonar。是écúramgachduine an choireacht agusaguscúramgachduineíchoncosc。

caithfidh警员pobail一个bheithréamhghníomhach,三comhpháirtíochtaídearfacha一个thógáil,三thionscnaimhcosúil乐放任comharsanachta,foláireamhpobail,放任一个champais,CLAR faireachaisospidéil,clinicí一个的Ghardasíochána,爱尔兰警察AGtacú花环的tsábháilteachtphobail,CLAR scoileanna一个的Gharda síochána,srl。 chasta,意大利语,意大利语,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音,语音。 bachóirgombreathnófaíarchomhpháirtíochtaíboninitheagleibhéaláitiúilmariarrachtcomhoibríochchunéiteachfadhbannaaéascú。


árgcuspóirípóilíneachtapobail

•tabhairt faoideiseananacomháirtíochta(mar shampla,jpc,faire comharsanachta,pobal ar aire,fóraimphóilíneachtaáitiúla,fóraimmhiondíola,fairegnó,srl ......)。
•seirbhísghardainrochtana agusinfheicthesholáthar做phobail。
•próisisrannpháirtíochtaéifeachtachaaphunúchunfreastal ar riachtanais nabpobaláitiúilagusaiseolasasholáthardophobail。community
•tionscnaimhréiteachfadhbannaaúsáid,iad ceapthaigcomhpháirtíochtlepobail aguslegníomhaireachtaíáitiúla,chun dul i ngleic le coireacht,drugaí,neamhordpoiblíagusiomparfrisshóisialta,trífhorfheidhmiúspriocdhírithe,tionscnaimh um choireacht a chosc agusalaghdú。
•glacadh le curchuigeatádírithearbbobalchunréitighapolátharlaghdóidhfaitíosroimhchoireacht。
•bheithrannpháirtíochledaoineógaarbhonnfiúntachchuncaidrimh dhearfacha a fhorbairt agus achothúagusábháilteachtphearsantaagus phobail a chur chun cinn。
•straitéisícumarsáideafheabhsúinabhfuilcuspóiríagustorhaípóilíneachtapobailéirithe。
•bheith cuntasach don phobal arfhreastalaímid。
•oibriúigcomhpháirtíochtlegníomhaireachtaíeilelegondéantarsábháilteachtarársráideannaagusarármbóithrechinntiú。

 community 8

clárnuachóiriúcháinagusathnuachana anghardasíochánadophóilíneachtphobail

chuntacúlebbin游戏pobaillerannpháirtíocht一个phobail,déanannoifigáisiútopóilíneachtapobail,atáceangailtelebiúróaghardassíochána,dea-chleachtas idtionscnaimhphóilíneachtapobailathiomsúagusdéanfaidhsínacleachtais sinscaipeadhtrínonaíonracumarsáide。 feidhmíonnooifig seo mar acmhainn,do gach ball denghardasíochánatatábainteachlephóilíneachtphobail,tríchomhairlea thabhairt maidirleteicíííagustionscnaimhrannpháirtíochtapobail。

faoiglárnuachóiriúcháinagusathnuachana anghardasíochána(2016-2021)is ceann de na tionscnaimhcommunity 7 éfoirnepíilíneachtapobaililsiriúlanófoirnecruñlaingach ceantar a thabhairt isteach chuntacúlebbin游戏póilíneachtapobail。 beidhbbin游戏óroinntaonadéagsúil(aonaidphóilíneachtapobailsanáireamh)ar na foirne polasaithe pobail /foirnefruálaagusoibreoidh siad leis anbpobaláitiúilchuncoireacht a chosc agus a bhrath。 marchroíláranphlean seocuirfimidlenárdradidisiúnpóilíneachtapobailagusdéanfaimidéachothú。

 

你好,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人。 oibreoidh foirnenuapóilíneachtapobail/foirnefruálalepobailáitiúlachuncoireacht a chosc agus a bhrathletakaíochtónafóraimshábháilteachtaphobailachuimseoidhbbin游戏áitiúla,baill an phobailagusgrúpaípobail。

Community 2_

tásébeartaithego gcuirfear an creatnuapóilíneachtapobailnua i bhfeidhm idir anois agus 2021.faoiláthairtáantírarfadámapáilagbaintúsáideofa uirlis sapmapanphríomh-oifig staidrimh le leagtar amach antírilimistéirphóilíneachtapobailidir 50 agus 150 teaghlach。 tátúscurthaleisangcéadchéimseoagusleanfarséaaghaidhléi,leanfarlecéim2ina dhiaidh sin a bhaineannleréimsígeografachapóilíneachtapobaila aithint ar fudnahéireannffad i gcomhairle leisnapríomh-cheannfoirtáitiúla。 cuimseoidhcéimtaíímeastóireachtranahacmhainníatáagteastáilgonáisiúntaleclárilliúnaagusimlonnúchéadchéimeinadhiaidh sin bunaithe arnahacmhainníatáarfáld'fhonnimlonnúomlánabhaint amach faoi 2021。

 

tábunúifigíroinneumphóilíneachtphobaili ngachceannár28rannánangharda marchuidlárnachdenfhorbairt seo。 beidhnahifigíseoráthábhachtachmaidirlefeidhmiúéifeachtachaguséifeachtúilagusbainistíochtleliúnachnabhfoirnepóilíneachtapobail/ nabhfoirnecudueálaagusan cur chuige sainithe agustiomanta'póilíneachtnalimistéarpobal'ingach ceantar agus roinn。在这里,你可以了解更多信息,并通过电子邮件向我们提供服务。 beidh gach oifigeach roinne freagrachasseirbhísísholáthardophobailáitiúlaagusoifig roinneumphóilíneachtphobailabhunúchunseachadadhnapóilíneachtapobailachaighdeánú。 beidhanpríomh-cheannfortáitiúilfreagrachasmaoirseachtlaethúilnahoifige roinneumephíilíneachtphobail。

community 3

déanteagmháilleisanoifigáisiútapóilíneachtapobail:

biúrógardanarannpháirtíochtapobail

ceanncheathrúanghardasíochána

cearnógfhearchair

baileáthacliath2 d02 dh42

teil:+353 1 666 3806/08/09