""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

cúltaca和ghardasíochána

comhlacht deonach是ea ancúltaca,agustáeddéantasuasde bhaill an phobail,chuncabhrúleisantseirbhínnaairabhíonnfeidhmle breis pearsanra。


bíonncumhachtaíáiritheagangcúttacaagusiad ar dualgasagusdéanannanada Community Pic 8gcuid dualgais faoi mar aleagtaríosidadfaoingcoimisinéir,faoichúrambhaillanghardasíochánaadtuganntacaíochtdóibhchomhmaith。
是épríomhaidhmdonchúltacanápatróiláitiúlaadhéanamh,aguscabhrúletionscnaimh maidirlelaghdúcoireannaabhíonndírithearáiteananantanaithenóimbailteinambíonnfadhbanna。
bíonnbailldechúltacaaghardasíochánaagobairimórimeachtaíaguspertraípóilíneachta,agusagtacaíochtlebaill anghardasíochánaderéirchumaisbhallanchúltacamaidirle scileanna aguseolasáitiúil。 bítearagsúilleseirbhísmhaithuathu an t-am ar fad agus iscomharthanotryéiradgogbíonncomhpháirtíochtidirannbbin游戏-bbin大全agusan pobal。


thoraigh acheadghrúpadechúltacaitheimbunstockiúnaagcoláisteanghardasíochána,sateampallmór,i gcontaethiobraidárainnar30meanfómhair2006。
cuireadh iadchuigstáisiúnanphiarsaigh,agusstáisiúnsanstóraisiéigiúncathrachbhaileáthacliath,chuigstáisiúinsráidanglesea,cathairchorcaíaguschuigstáisiúinigcathair na gaillimhe agus i mbaile shligigh。 cáilíodhadadmarlánbhailldechúltacaanghardasíochánaar15 nollaig 2006 ag searmanas bronntanagcéimeananagcoláisteanghardasíochána。

misinchúltaca和ghardasíochána

是éjininchúltaca和ghardasíochánanfreagairtéifeachtúilagusseirbhísmhaitha churarfáilan t-am ar fadaguscomhpháirtíochtfheabhsúidiranghardasíochánaagusanpobaláitiúil。

Curssíosaról-cúltaca和ghardasíochána
tácúltaca和ghardasíochánadéantasuasde bhaill an phobail,chuncabhrúleisantseirbhínnaairabhíonnfeidhmle breis pearsanra。 bíonncumhachtaísriantaagangcúltacaagusiad ar dualgas。 déanannsiad a gcuid dualgais faoi mar aleagtaríosidadfaoingcoimisinéir,faoichúrambhailllánaimsearthaanghardasíochánaambíonninagcuideachta an t-am ar fad。

iontráil

caithfidhirratasóirbheith:
•idir 18-80 bliain
•inanáisiúnachdebhall an aontais eorpaigh,destáteeanódechónaidhmnaheilvéise
•sastátgodlíthiúilrafeadhcúigwiana
•folláin,agus radharc maith a bheith aige / aici

•cáilmitha bheith air / uirthi

•ardteistnómhacasamhaila bheith aige

(bíonnsriantaeile igceist.féachthíosleliostaomománfháil anseo)

dualgaischúltacaaghardasíochána

rannpháirtíochtagussábháilteachtphobail
•póilíneachtphobail
•patrólcosise,i gcuideachtabhalllánaimsearthadenghardasíochána

•dualgasstáisiúin,seachas aireaguscoimeádpríosúnach

•giollastáisiúin

•dualgas saseomracumarsáide,lena n-airítearmonatóireachtctct

•dualgasagtródamamuighlelinnmhórimeachtaí,leithéidíféilteagusmórimeachtaíspóirt。

sárúcoireanna
•dualgasslándálaasta
•fianaise a thabhairtsachúirt
•成为一名继承人

póilíneachtbhóithre
•dualgaisarheicphointítráchtaigcuideachtabhalllánaimseartha
•fógraípionóisnamuirear seastaaeisiúintnuairatargetedítearcionta

•cabhrúigcásthimpistí,thinteagusmhóréigeandáilile

tuilleadh eolais:

  1. www.publicjobs.ie
  2. www.careersportal.ie

féidirrochtainafháilarfhíseáinfeachtaisina bhfuil bailldechúltacaanghardasíochánaagéanamhcursíosaragcuideispéireas,achcliceáil anseo nónana naisc seo a leanas:

Insíonn Garda Cúltaca Rodney Cadden, Margaret Daly & David Mc Loughlin dúinn faoina mbród agus iad ina gCúltacaithe. 

tugann an garda rachel grogan agustomásbarrettléargasarobair an dheonaigh。 


guailleogchúltaca和ghardasíochána