""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

deiseanna do sibhialtaigh

cúlra

cuireadhtúsleisangclársibhialaithei gceart nuairderéiralt19(4)d'acht anghardasíochána2005,ceapadhcoimisinéiranghardassíochánainaúdaráscuíd'fhoireannshibhialtach anghardassíochánanamídheireadhfómhair2006。bunaíodhstiúrthóireachtacmhainníndonasibhialtach ag anaménachuntacúleisangcoimisinéirchundul i ngleic leis anbhfreagrachtadttúilúrseoagus chunanclársibhialaithea chur chun cinn。

uimhreacha

tháinigméadúarlíonnasibhialtach fte abhífostaithesaghardasíochána,ó1,166 agdeireadhmınaollag2005godtí2,105ag deireadh 2009。

chuiranmoratóirarearcaíochtcreinrialaithefostaíochtaaríonnasibhialtach agus leag an roinndlíaguscirtííuasteorainnde 1,997ad'fhéadfadhhabhaint amach go hincriminteachtaréis2007。

mar adúradhcheana,baéantoradh abhíarmoratóirnágurcuireadh bac ar dhul chun cinn maidir leisangclársibhialaitheidir 2010aguslár2016。bíodhsinmar abhí,imíiúil2016nuair a bheartaigh anrialtasleibhéilfoirne saghardasíochánaaardú去21,000 faoi 2021,bhílíonnasibhialtachsanáireamhchomhmaithagusardúgodtí4,000geallta。 táant-ardúseole baint amach tharnacúigiabianaatáleteacht。

óthúsnabliana 2017,earcaíodhoscionn 250 duine agustáobairmhórarsiúlchunan sprioc a bhaint amach。

cámbíonnsibhialtaighag obair laistigh denghardasíochána?

Bíonn sibhialtaigh an Gharda Síochána páirteach i réimse leathan seirbhísí tábhachtacha leithéidí seirbhísí tacaíochta, seirbhísí riaracháin, seirbhísí gairmiúla, agus seirbhísí teicniúla, a sholáthar. Oibríonn sibhialtaigh an Gharda Síochána i róil chléireachais agus i mbainistíocht airgeadais i stáisiúin agus in oifigí ar fud na tíre. Chomh maith leis sin, oibríonn siad i sainróil thacaíochta éagsúla leithéidí, Acmhainní Daonna, TF, agus teileachumarsáid, teagasc, airgeadas agus soláthar, iniúchadh inmheánach, cumarsáid, taighde agus anailís, cothabháil, tacaíocht i láithreacha coireanna, seirbhísí dlí agus seirbhísí leighis. Tá roinnt eile seirbhísí tacaíochta oibríochtúla ina mbíonn sibhialtaigh ag obair, leithéidí, Larbhiúró Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (GCVB),  Ionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda Síochána (GISC), an Oifig Próiseála Muirear Seasta (FCPO) agus an Lárionad Ceannais agus Comhordaithe (C&C). Beidh ardú de 2,000 ar líon na sibhialtach sa Gharda Síochána faoin mbliain 2021, ag teacht le ceadúchán an Rialtais. Cuirfidh sin go mór le scileanna agus le taithí i roinnt réimsí éagsúla, rud a fheabhsóidh an eagraíocht.

如果你喜欢油脂,那就更好了。这是一个很好的选择。 reáchtáiltear,clársoliúnaseothar 104 seachtain agusisféidirb.asaphóilíneachtfheidhmeachaghnóthú。 bíonnanchéadtréimhse34seachtain,lena n-airítearsosireirecicíse,arsiúligcoláiste和ghardasíochána。 déantaran chuid eiledenchúrsainadhiaidh sinirannógaáirithedenfhórsa。