""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

fógraímuirearseasta

Taffic check point 3

níligceist leisanbhfaisnéisseoachfaisnéisbhreiseasholátharduitad'fhéadfadhcabhrúleatlehábharoffhógraathuiscint。

 

ceadaítear56lásanomománledlíchunmuirear seastaaíoc。 ceadaíonnratréimhseothaigh28láódháta和fhógramhuirirsheastaíocaíochtagméidanmhuirir sheasta。 ceadaíteartréimhseile28máchunglacadhlehíocaíochtarmhéidanmhuirirsheastamóide50%demhéidanmhuirir sheasta。 taréis56lá,níféidirglacadhleis animocaíochtinimthosca ar bith。

 

 

táanbbin游戏-bbin大全fariilialúadtataíochtamaidirleisnatréimhsíamachuntiománaitheainmniúaguschun glacadhlehíocaíochtaí。 níalonrogha maidir leisnatréimhsíamasin anfhadú。

 

 

这是一个很好的选择ceapadhanfhaisnéisatásnaleathanaigh seochuncuidiúlehábhairampascraíonnlelinfógraímuirearseastaaphróiseáilraéiteachagusííchóiriadaléamhmarléirmhíniúaranldí。

 

 

cioníomhnaithe

 

míníonnanchuid seodenfhógraancineálnósórtionaarnaisíodhoffógramuirearseasta。 tádáta,am,agusuíomhanchionalíomhnaitheann,chomh maith lehuimhirchláraithenarfeithicle lena mbaineann。 mábhaineannanfógralecionáraithelussisíomhnaithe,cuimsíonnchuidseo freisin an luas a taifeadadh agus an luasteorainn。 tosaíonnnatréimhsíamaceadaitheódháta和fhógramuirearseastaagusníódhátachiona。

 

íocaíochtaí

 

caithfidhanfógramuirearseastaomománchuristeach lehaoníocaíocht。 isceanglasdlíthiúilégogcomhlánófaranmhírdhearbhuithearfhógramuirearseasta do chionpointepionóis(féachanfonótaarúúanfhógra)inahiomláinegcríchagusgoííofaríchungopróiseálfaraníocaíocht。

 

agíocagoifig phoist

 

是féidirleatíocleseic,ordúpoist,dréachtbainc,cártaairgidnódochairin aon oifig phoist。 níghlactarlecártaídochairarna n-eisiúintagbainclasmuighd'éirinn。 nuairaíocanntútrídbpostmoltar duit go bhfuildocheadúnastiománaagatnuairaíocanntú。 nuairaíocanntúagoifig phoist,bachóirdosheiceanna,orduithe poist,agusdréachtabainc,bheithiníocthale“an post”。

 

 

 

 

 

 

 

agíoctríd一个bpost

 

nímóríocaíochtaípoista sheoladh chuig anbbin游戏-bbin大全,p.o。 bosca 55,cill rois,co。 chláir。 táclúdachréamhsheoltafaoiiamh leisanbhfógramuirearseasta。是féidiríocaíochtdahéanamhleseic,ordúpoist,dréachtbainc,airgead tirim,cártacreidmheasanócártadiahair。 níghlactarlecártaídochairarna n-eisiúintagbainclasmuighd'éirinn。 nuairaíocanntútríd一个bpostbaóóseiceálacha,orduithe poist,agusdréachtaíbaincabheithiníocthaleisa mball i bhfeighil。 íoc一个帖子inaomomáinechunachinntiúgoseachadfaraníocaíocht。

 

 

náseoltaríocaíochtachigandaifigrróiseálaummhuirear seasta

 

deréirandlí,níféidiríocaíochtdahéanamh附带amháintrídanmodh ashonraítearsanfhógramuirearseasta,.i。在oifigphoistnótríd一个bpost chuig anngardasóochána,p.o。 bosca 55,cill rois,co。 chláir。 níféidirglacadhlehíocaíochtaísanoifigphróiseálaummhuirear seasta。 cu a and and and and and and and and and

  

在aghaidhnahíocaíochta的seicamháin

níghlactarachseicamháindomhéidomlánnahíocaíochta。 mádhéantaríocaíochtibhfoirmdhásheicdomhéideananaleithligh,déanfaríadhiúltú。 déantarseolecásannaasheachaint nuairadéanannanbanc ceann de na seiceanna ar tugadh a obadh agusglacannsséleisan gceann eile,rud afháganngon-íocfarpirtirtden mhuirear seasta,rud nach bhfuil ceadaithefaoinaretaíocht。

 

coigeartúaríocaíochtcártacreidmheasa/ dochair

在iúlagat,déanfar和méidcearta ghearradh ardochárta,我是一名学生,他是一名学生,一名学生,一名学生,一名学生。 tabhair faoi deara le do thoil go mbeidhaníocaíochtlecártacreidmheasanócártadochairlefeiceáilradoártasmarmarpay - 一个帖子。 léiríonnséseogurphróiseáil发表了一篇文章,发表了一篇文章。

 

cóipdencheadúnastiomána

moltargoláidirduitfótachóipasholáthardedocheadúnastiománachuncuidiúlepróiseáilíocaíochta。 chunuimhreachaceadúnastiománaachuirteararfhógraímuirearseastaadhearbhú,úsáideann和bbin游戏-bbin大全sonraíónliniiompair。 déantaréseochun moill a sheachaintigcásnachbhfuilsonraíceadúnaisforeeréirnnuair nach dtagannnasonraíachuirtear aranbhfógramuirearseastalesonuraínaroinne iompair。 chuncuidiúleisanbpróiseasdearbaithe,igcásceadúnaistiománanamh-éireannach,nímórfótachóipdencheadúnasasholáthard'fhonnaníocaíochtphróiseáil。

rannógdearbhaithe/uimhirceadúnaistiomána

archeadúnaispháipéir,is ionann anuimhirtiománaíauimhirigclódubharangcéadleathanachdencheadúnasarantaobhclédenghrianghraf。 archeadúnais/ceadanonacártaplisteacha,isé4danimhirtiománaíaveastóidh。

ainm

éilíonnanmhírdhearbhúcháinarantiománaía(h)ainmomománscríobh,deréirac(h)eadúnaistiomána,saspáschuirteararfáil。 mar shampla,máséjohnsmith an t-ainm aranbhfógra,agusmáséjohnpatrick smith an t-ainmatáaangceadúnastiomána,nímórant-ainm john patrick smith a chur isteach samhírdearbhaithe。 muradhéantaréseoi gceart,níghhlacfarleisaníocaíocht。

ainmniúcháin

másrudénachtusa abhíagotomáint,nóarshlíellybhainúsáidbhfeithicilarhááanchiona,nímórdonúinéircláraitheagusíítiománaí,mhír“ráiteasainmniúcháinanmagusseoladhthiománaínafeithicle”aranbhfógra muirear seastaachomhlánú,agusnímór一个fógraomomán一个sheoladh a ais chuigoifigopóiseálaummhuirear seasta。 faoinaporttaíochtatánonfaoiláthair,nímórfógrainabhfuilanráiteasainmniúchánainmagusseoladhthiománaínafeithicleachomhlánúagusa sheoladh chuiganifigopóiseálaummhuirear seasta laistigh de28láódhátaafhógra。

níféidirnahainmniúcháinchuirfearisteach i ndiaidh28láaphróiseáilagustáant-úinéircláraithefraagrachas a fms。 igcásciionpointepionóis,máscuideachtaéúinéircláraithenafeithicle,nóduineatáagrádáilmarchuideachta,iséant-aon cheanglasatáaranúinéircláraithenáanduine abhíagomomáintnafeithicletráthchionaaainmniú。

mátácionpointe neamh-phionóisigceist,féadfaidhan t-úinéircláraithelemuirear seastaaíocmaratáleagthaamachsanfhógra,gantiománaíaainmniú。

mátátúagainmniúduinefaoi bhun 18 mbliana d'aois,nímórandátabreithescríobhisteacharanmírininmniúcháin,aguscóipdenteastas breithe a chur isteach leisaninmniúchán。

nígáíocaíochtdahéanamhagusainmniúchánádhéanamh,mar go n-eiseofarfógramuirearseasta nuadontiománaí。 tosóidhantréimhseíocaíochta56láarísódhátaeisiúnaanfhógrauna。

nímórdonúinéircláraitheainmagusseoladhomománaanan andúsáidanfheithiciltráthchionaasholáthar。 nímórnbheithcúramachantománaíceartainmniúmarisciontromchúiseachéduineainmniúgobréagachagusd'fhéadfadhgombeadhionchúiseamhann。

 

ciontuithecúirte

mátátúciontachi gcion muirir sheasta,íoctaranfhíneáilleisantseirbhíschúirteanna,níonoifigpóiseálaummhuirear seasta。 mátangantúoscomhaircúirterachiontráchtabáthair,nímórditdondoadúnastiománaathabhairt chuigangcúirt,aguséachurfaoibhráidachléireachnacúirtechunanuimhirtiománaíofaifeadadh。

fiosrúcháinmaidirle cion muirear seasta

mábhraitheanntúraraibhearráidannmaidir lehaonsonraíaranbhfógramuirearseasta,sachássinba cheart duit dulidteagmháilleisanifigpróiseálaummhuirearseastatríghuthánag1890 30 40 60 laistigh d'éirninnó+353 50459800ó lasmuighdenldínsenótríríomhphostagnpo @garda.ieáitaghefidhball foirne comhairle ort maidir le d'fhiosrúchán。 tabhair faoi deara:lelinnphróiseáilanfhiosrúcháininin,nach gcuirfearnatréimhsíamachuncríochaíocaíochtaagusainmniúcháinmaratáleagthaamachsafógramuirearseasta ar ceal。 ciallaíonnséseogo leanann an t-am lelinnpriéimhsefhiosrúcháin。 nímórdonduineaainmnítearsanfhógramuirearseastagníomhúaraonfhadhbannanódeacrachtaíathagann chuncinnónbhfiosrúchánagusteagmháildahéanamhleisanoifigróiseálaummhuirear seasta chomh luath agusispraiticiúil。

fógraícaillte

máchailleanndúdfhógramuirearseastanómárinnetúdochairdó,téighydteagmháilleisanoifigpróiseálaummhuirear seasta ag 1890 30 40 60,nócuirr-phost chuig npo@garda.ie,aguscuirfearkóipdenfhógrachugattríd一根柱子。 tabhair faoi dearaarísleanannan t-amsinfiúunaira chuirtear iarratasarathchlóisteach。

iarratais ar ghrianghraf

不管怎样,我不知道怎么回事。(.i.fógramuirearseasta nuairathosaíonn和uimhir thagartha le s00 ......)。 aithnítear和电影院电视广告电视广告电视广告电视广告公司电影公司másmiancatiphéadaithedenghrianghrafafháil,nímórant-iarratasadhéanamhisrríbhinn,trífrassgo 353 504 59844,trídbpostchuig anoifigpóiseálaummhuirear seasta,durlas,co。 thiobraidárannnótríríomhphostchuinpo @ garda .ie。 déanfar和grianghraf,eisiúintansintríd一个bpost。 níféidirsarrataisdensórtinsinaphróiseáil附带免费无线网络连接。是épríomhchuspóir一个ghrianghraif,一个fheithicil ata我githist aithint,agusíítiománaí。是éceanglasdlíthiúilagusfreagrachtúinéircláraithenafeithicleantiománaíaaithint。 nímórnbheithcúramachchunantiománaíceartainmniúingachcás。

clárathstiúrthaógánach

máfhaigheannduineatáfaoibhun 18 mbliana d'aoisardhátaanchionafógramuirearseasta,tásé/síidteideal a bheith meastadonchlárathstiúrthaógánach(jdp)。 ba cheart d'fhaighteoir anfótachóipdenfhógra,chomh maithlefótachóipdát(h)eastas breithe,agus litir iarratais don jdp a sheoladh chuiganifigopóiseálaummhuirear seasta,durlas,co。 thiobraidárann。 bacheartéseoadhéanamhláithreach,ionasgurféidirrannpháirtíochtsajdp a mheas。 nídhéanfaroniarratas a gheofarganchóipdetheatas breithe aphróiseáilagusdéanfaréadhiúltú。是éteastas breithe a t-aonchineálaitheantaisaoiseatáinghlactha。