""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

cáháitile是féidirliomtacaíochtfháil

Victims Services landing image

biúrónáisiúnta和ghardasíochánaumhesirbhísícosanta

cuireann biúrónáisiúnta和ghardasíochánaumhesirbhísícosanta (gnpsb)comhairle,treoir agus cabhairarfáildoghardaíagusiad i mbunnusuudaíseoa leanasaimscrúdú:imscrúdúmaidirlecoireachtghnéasach; imscrúdúmaidirle teacht idtírarleanaíaríí; cosaintleanaí; imscrúdúagusidirghabháiligcásdrocochídessaghghlach; imscrúdúmaidirlegáinneáilardhaoine; imscrúdúmaidirle striapachas eagraithe; sainagallamh; daoine ar iarraidh; agustacaíochtd'íospartighighcoireachta。 bíonnanbiúróigceannas aranimscrúdúdahéantararchásannanaa。

chomh maith leis sin,déanannanbiúróidirchaidreamhle ranna rialtais,comhlachtaístáitagusgrúpaídeonachaábhartha,aguséagglacadh leis an gcurchuigeidirghníomhaireachtaatárichtanachchun dul i ngleic leis na coireanna seo agusnacúiseannaatáleo。 tugtartúsáitenácásannaodo chosaint agus leas na n-íospartach,aguséááirithiúgondéantarfiosrúomomuíarngnnomomíítataílíomhnaithe。

是féidirteagmháildahéanamhlebiúrónáisiúntaanghardasíochánaumheirbhísícosantamar seo a leanas:

biúrónáisiúnta和ghardasíochánaumhesirbhísícosanta

ceanncheathrúanghardasíochána

sráidfhearchair

baileáthacliath2

(01)6663430 / gnpsb@garda.ie

eagraíochtaítakaíochtad'íospartaigh

cégobhfuil angardaSóochánatiomantadothacaíochtathabhairtd'íospartaighagusfinnéithe,tuigimid gombíonngáleníosmótacaíochtauaireantanámarabhíonnarárgcumasa churarfáil。 mar sin,nuair athuairiscítearcoirdúinn,tugaimidamachsonraíteagmhálaagraíochtaínehhspleáchatacaíochtad'íospartaigh。 cabhraíonnnaheagraíochtaíseole daoineadtéannanchoireacht i bhfeidhm orthu - níhamháiníospartaighagusfinnéithe,ach a gcairde,a daaghlaigh agus daoine eile abhíonnagiarraidhdéileáillecúrsaíindiaidh na coireachta。 

tánaseirbhísínehhspleáchasaorin aisce seoumthacaíochtd'íospartaigh,lena n-áirítear和línechabhrachd'íospartaighnacoireachta,arfáilar fudnatíre。在éirinn,是一个很棒的地方,一个位于coireachta,一个位于éirinn的小岛上的小岛屿。是féidirrochtainafháilaréimseleathanseirbhísítacaíochtaaguslabhairtfaoilúnleduine de na hoibrithe deonacha oilte ach glaoch a chur ar uimhirnalínecabhrach,116 006。是féidirleisanlínechabhrachseosonraíteagmhálanaseirbhísítacíochtad'íospartaighatáarfáilarbhonnáisiúntaagusarbhonnáitiúilathabhairt amach,lena n-áirítearsainseirbhísíd'íospartayighcoireanna ar leithamhailforéigintepghlaigh,coireachtagnéasachaguséigniú。

cliceáil 是一个鼻子 chun tuilleadh eolais afháilmaidirleisnaheagraíochtaítakaíochtad'íospartaighéagsúlaatáarfáilarbhonnáisiúntaagusarbhonnáitiúil。

tacaíochtdlíaguscomhairle 

soláthraíonnanbordumchúnamhdlíthiúilcúnamhaguscomhairledlíiccásanansibhialtado dhaoine nachacmhainndóibhíocasnaseirbhísísin。 baineann an chuid是mód'obaira bhoirdleréimse和dlítepghlaighagusanfhoréigintekaghigh。 soláthraítearseirbhísí一个bhoirdtrílíonra能量词dlílánaimsearthaaguspáirtaimsearthaar fudnatíre。 oibríonndlíodóirí是一个bhoird sna hionaid seo。 fostaíteaddlíodóirípríobháideachafreisinchunseirbhísíchurarfáiltharceann a bhoird。 cuirtear comhairlearfáld'íospartaighigcásannaéignitheagusionsaitheghnéasaighthromchúisigh,chomh maithlecásananaáinneála。

déanteagmháilleochun tuilleadh eolaisafháil:

bordunchúnamhdlíthiúil 

sráidchalaidh,

cathairsaidhbhín,

合。 chiarraí

(066)947 1000 / www.legalaidboard.ie / info@legalaidboard.ie

uimhreachateileafóinúsáideacha

tseirbhíschúirteanna 

oifig eolais, 

教一个féénics, 

15/24sráid一个fhionnuisce thuaidh, 

margadh na feirme 

baileáthacliath7

(01)888 6000 / www.courts.ie

taonadcumarsáideagusidirchaidrimhíospartach 

oifig和stiúrthóraionchúiseamhpoiblí,bótharnahotharlainne,

baileáthacliath7

(01)858 8444 / dpp@dppireland.ie / www.dppireland.ie

coimisiúnumthacaíochtd'íospartighighcoireachta

roindlíaguscirt agus comhionannais,

51 faiche stiabhna,

baileáthacliath2

(01)602 8661 / www.csvc.ie / csvc@justice.ie

cosc - 一个oifigááisiúntaumchoscarfhoréigeanchogghigh,gnéisagusinscne

roindlíaguscirt agus comhionannais,urlár2,

cúirtmontague,

sráidmontague,

baileáthacliath2

(01)4768680 / cosc@justice.ie / www.cosc.ie

 

这是一个很好的选择

urlár2,

cúirtmontague,

7-11sráidmontague,

baileáthacliath2 d02 ft96

(01)476 8670 / criminalinjuries@justice.ie 

 

oifigíospartaighnacoireachta

roindlíaguscirt agus comhionannais,

urlár2,cúirtmontague,

lánamontague,

baileáthacliath2

(01)476 8686 / vco@justice.ie / www.victimsofcrimeoffice.ie 

aiseolas,buíochasagusconrixáin

更多信息,并提供协助,协助,协助,协助,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会,协会。 chuncabhrúlinnésina bhaint amach,tásétábhachtachaiseolasafháiluaitse。 tuigimid,mátáimidchunárseirbhísífheabhsú,gogcaithfimidéisteachtleriachtanaisagusutairimííospartachagusdaoine eile a bhaineann leas asseirbhísíaghardasíochána,agusfreagairtdóibh。 chuige sin,t al foirm aiseolaisarfáil anseo.

másrudénachgcomhlíonfaimidd'ionchais

mura bhfuiltusaástalenárseirbhís,maríospartach,nómátáceist,moladhnóaseoslasar bith agat maidir leis an mbealach ar chaith baill anghardalaíochánaleat,nábíodhleisceortteagmháildahéanamhleceannfort anghardassíochánonaleis an oifigirirbhísed'íospartaigh 我做cheantaráitiúillelinnuaireantagnó。教堂arnasonraíteagmhála anseo nósaneolaireteileafóin(na leathanaigh ghlasa)faoi'angardaSíochána'

nó是féidirgearánatharchurchuigcoimisiúnombudsmananghardasíochána,150sráidanamainistreach uachtarach,baileáthacliath1,teileafón:1890 600 800 /(01)871 6727 / info@gsoc.ie / www.gardaombudsman.ie

doiciméidúsáideachad'íospartaighnacoireachta

tároinntnaiscanseopoíoschigidiciméidúsáideachad'fhéadfadhcabhrúledaoinemátáceisteannaacu maidir leis annbbin游戏-bbin大全agusíospartaighnacoireachta。