""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

cosaintnócúnamhspeisialtad'íospartaigh

old

如果你想知道更多信息,请查看更多bbin游戏的信息,请访问我们的工作人员。这些信息是一个不错的选择。 chuige sin,d'fhéadfadhbeartacosanta a bheith agteastáilsanáitahhéantaragallamh,nógáabheithleháiseanafíschomhdhálaisomraínacúirte。

mádéantarciapadhnóbagairtdechineálarbithortanóardhaoine a bhaineann leat lelinnimscrúdaitheóláithrisoscomhaircúirte,bacheartteagmháilláithreachadhéanamhleisannbbin游戏-bbin大全。

tuigeann anbbin游戏-bbin大全gobhfuilréimseriachtanaisag goleoríospartachagus,mar sin,táimidéidhlecabhair speisialta a thabhairtsnaréimsíseoa leanas:

riachtanais speisialta

mátátúfaoimhíchumasarbith,tabharfar aird ar do riachtanais shonracha。 cuir anbbin游戏-bbin大全aran eolas faoiriachtanasnótacaíochtarbith amheasanntúbheithábhachtachchuncabhrúleisannbbin游戏-bbin大全agusiad imbunseirbhíspóilíneachtaapolaátharduit。

ateangaire

murabhfuilbéarlanágaeilgelíofaagat,cuirfearseirbhísateangairearfáilduitsaor in acece ionas gobhfaigheanntúchonáilíochtchéanansirbhíse,chomh fada agusisféidir,náíospartaighilena coireachta。 

daoine breacaosta

másduinebreacaostaatáina(h)íospartachcoireachtatú,déanfargachbeartréasúnachchuntú一个chosaint agus a chur ar do shuaimhneas。 cuirfear comhairle ort maidirlecúrsaíslándálatíagusdoshlándáilféinsaphobal。

pobail daoine leispiacha,aeracha,déghnéasacha,trasinscneachaagusidirghnéasacha

másballtúdephobal luchta leispiacha,aeracha,déghnéasacha,trasinscneachaagusidirghnéasacha,caithfear ledochásarbhealachíogair。 máscuí,cuirfimid comhairle ort freisin maidirleseirbhísíoifigeachidirchaidrimh anghardasíochánadodhaoine aeracha。

community 3

turasóirí

máscuairteoirchunnahéireanntúatátal'íospartachcoireachta,tógfaimidráiteasuaitáithreachaguséanfaimid,ledothoiliú,túatharchur chuigantséirbhíschúnaimhdothurasóiríinéirinn,uimhirtheileafóin:1890 365 700。

mádéananntúirirtharlalaistighd'éirinnathuairisciúdúinn,cuirfimid an tuairisc ar aghaidh gan mhoill chuiganúdarásomomuísatírinartharlaví。

coireachtaarnandéanamhagdaoineóga

másíospartachnacoireachtaarndéanamamagduineógtú:

  • cuirfimidiniúlduitémásduineógandaine a rinne a choir。
  • cuirfimid aontuairimatáagat,maríospartach,sanáireamhagusbreithniúádhéanamharanduineógininmaidir leisangclárathstiúrtha。是éstiúrthóiranchláiradéanfaidh和cinneadh maidir le ligean don duinepáirtaghlacadhsachlár。
  • féadfaimidcuireadha thabhairt duit a bheith iláthairagusrabhadháthabhairtdonduineóg。
  • féadfaimidcuireadha thabhairt duit teachtgocomhdháilmegghighaghardasíochána。
  • déanfaimiddoleasanna,maríospartach,a chumhdachagcomhdháilpogghlaighanghardasíochána,bíodhtúiláthairannnóasláthair。