""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

ceisteanna coitianta

céncuspóiratáagan achtumosoráilfaisnéise?

cuireann an tachtumhaoráilfaisnéise,2014 ar chumas don phobalrochtainníoscarerafháilarthaifid a bhaineannlefeidhmiúchomhlachtaíialtasachaaguschomhlachtaípoiblí,lena n-áirítearandgardaSíochána。 féachannsélehoscailteacht agusletrédhearcachtfeabhsaithea churarfáil; le freagrachtamhéadúaguslecáilíochtcinitoireachtachomhlachtaífoiafheabhsú。

faoiréiraachta,tugtararchomhlachtaífoi,freagra a thabhairt ariarrataisónbpobali leith thaifid ashealbhaíonnsiad。我bhformhórnagcásanna,caithfidhcomhlachtaípoiblícinneadha thabhairt maidir le hiarratas laistigh de20láoibreóndátaabhfaightearé。 ina theannta sin,deréiranachta,caithfidh siadoireadfaisnéise是féidir,fhoilsiúmarchúrsagnáthaimhlarsuighde foi。

cad iad na cearta adheonaíonnttachtumhaoráilfaisnéise?

ón21aibreán2008(dátaéifeachtacht),faoiréiranachta,tánaceartadlíthiúlaseoa leanas ag gach duine:

  • ceart rochtana arthaifidoifigiúalahealbhaíonnrannarialtaisnócomhlachtaípoiblíeilederéirmarashainmhínítearsanacht
  • ceartisiséisphearsantaatáiseilbhnagcomhlachtaíabheith ceartaithe agusathbhreithnithemábhíonnséneamhiomlánmícheartnómíthreorach。
  • ceart go gcuirtear iniúlnacúiseannaa bhaineannlecinntíalehéananncomhlachtaípoiblíagusambíonntionchar acu ar an duine

forálannnarilacháingombíonnsédecheartagtuismitheoirí,agcaomhnóiríagusag neasghaoil na cearta seo afheidhmiúinccúinsíáirithe。

taroinntdíolúintísanachtarféidirsriana chur ar anfhaisnéischuirteararfáil。 faoin acht,táanbbin游戏-bbin大全liostáiltemarghníomhaireachtachuimsíteargopáirteachagusaranábharsinníféidirleoach taifid a bhaineann lehacmhainnídaonna,le hairgeadas aguslesoláthar,一个人失败了。

tánadíolúintímara leagtar amach iad san acht le fail anseo.

céncinélfaisnéisearféidirliomalorgónnbbin游戏-bbin大全?

bhíanbbin游戏-bbin大全archeann denacomhlachtaíaáiríodhmar“ghníomhaireachtaíachuimsíteargopáirteach”faoin acht foi。 ciallaíonnninnachféidirachtaifiddechineáláiritheamheas faoin acht。我喜欢上了一个ghardasíochána,这是一个非常重要的人物,他是一个不错的人,他是一个不错的人,他是一个不错的人。

deréiranachta,níáiríteartaifida bhaineann le feidhmeanna eile an ags,leithéidíimscrúdúarchoiriúlacht。

ceisteanna coitianta eile aransuíomh....