""

bbin游戏大全

我们在本网站上使用cookies。使用本网站,即表示您同意我们可以在您的设备上存储和访问Cookie。

maoirseachtaguscomhlachtaíryalála

táanbbin游戏-bbin大全tiomantad'obair dhearfachadhéanamhlenárgcuidmaoirseachtaaguscomhlachtaíryalálaa bhfuilróltábhachtachacu,níhamháinlemuinínphphobailsaphóilíneachtrainntiú,achlecuidiúathabhairt feabhas a chur ar anseirbhíschuirimidarfáildon phobal。

roindlíaguscirt agus comhionannais

forbraíonnanroindlíaguscirt agus comhionannais polasaithe maidir leagusdéanannsímaoirseachtaracmhainnísholaáthardonghardasíochána。

Tugannbainistíochtanghardasíochánautairíítalusdon roinndlíaguscirt agus comhionannaisarchúrsaíabhaineann le cur i bhfeidhmagusúsáidacmhainnínanbbin游戏,agusarchúrsaímaidirlefeidhmíochtagusriúú。

téigh去www.justice.ie le haghaidh tuilleadh eolais。

什么是oireachtais

tugann angardasíochánunaashonraithear afheidhmíochttharréimseleathanfeidhmeannapóilíneachtadonoireachtastríchoistíábharthaarnóschomhchoistedlí,cirt agus comhionannais an oireachtais,agustrícheisteannaparlaiminteacha(cpanna)。

tagann anbbin游戏-bbin大全oscomhair a choiste umchuntaisphoiblíchomhmaith chun dul i ngleic letuairiscíóhoifigan ard-reachtaire cuntas agus ciste archaiteachasbhuiséadanghardasíochána。

leagtartuarascáílbhliantúil和ghardasíochánaamachos comhair thithe a oireachtais gach bliain。

tudaráspóilíneachta

是comhlachtneamhspleáchéattúdaráspóilíneachtadahéanannmaoirseachtarefhehmíocht和ghardasíochána。 cuireannsébéimramhuinínphphobailsaphóilíneachtagustéannséibhfeidhmarshéirbhísípóilíneachtachundúshláinchomhaimsearthanahéireannshárú。

oibríonnangardaSíochánaagusantúdaráspóilíneachtalechéilechunspriocannabliantúlanaheagraíochtaaleaganamachtrídbpleanpóilíneachtabliantúil。 tugtar tuairisc ar dhul chun cinn anghardasíochán我rith na bliana i leith na spriocanna seodonúdaráspóilíneachtahahéanannsauúnúorthuchomh maith。

tuairíínandgardasíochándonúdaráspóilíneachtaar bonn rialta chomhmaithtríchruinnithepoiblíaguspríobháideacha,tuarascáilmhíosúilanchoimisnéaradonúdarás,agus cruinnithelefochoistíanúdaráisphóilíneachta。

是féidirtuarascálachamíosúla一个choimisinéara唐údaráspóilíneachta一个rochtain anseo。

chun tuilleadh eolais afháilar fheidhmeannaanúdaráisphóilíneachta,téighgogo www.policingauthority.ie

coimisiúnombudsmananghardasíochána(cogs)

táséfíorthábhachtachcomhlachtmaoirseachtaneamhspleách,éifeachtachanbheith annchunmuinínphoiblísaphóilíneachthisinntiú。 táséraitegoleliúnachagbainistíochtnanbbin游戏gobhfuilrólsárluachmhararetúilagcogsagcuidiúlinnfeabhas a churarárseirbhísdonphobal。

pléanncogslecúrsaímaidirlemí-iompairad'fhéadfadhlebaill angdardíochánaahéanamh。

tugannoifigíograiseachlaistighdenghardasíochánabaillfoirne cogs lepointeteagmháladírighaguscinntíonnsígongéillíonnangardaSíochánaleisangcoimisiún。 táardleibhéalgéillteaganbbin游戏-bbin大全faoiláthairlehiarrataisfaisnéise/cáipéisíócogsmaidir lenagcuidimscrúduithe。

是féidirleduine ar bith ar mhaithleodartandán一个dhéanamhmaidirle haon ball denghardasíochanaduateagmháille cogs ag www.gardaombudsman.ie

cigiríaghardasíochána

dar leis angardaSíochána是comhpháirtíícigireachtaghardasíochánatásaóirarscothnapóilíneachta。 d'fhoilsigh a chigireachtroinnttuarascálachaunntasachaa chuidighlinnfeabhsú。暴徒chigireacht moladh letuilleadhinfististíochtaigcóraisagusteicneolaíochtabhíizzahaaganagraíocht,i gcuidmhaithdátuarascálacha。 dearaíodhclárnuachóiriúcháinagusathnuachana anghardasíochánachundul i ngleic leis na fadhbannaaléiríodhidtuarascálachaigireachtaaghardasíochána。

leanaimid ar aghaidh ag obair go dearfach agusgocomhoibriúillecigireacht anghardasíochanachunseirbhísníoscarea churarfáilonphobal。

le breis eolaisfháil,téigh去www.gsinp.ie